Po desetiletích alarmujícího úbytku včel se Nizozemsku podařilo jejich populaci ve městech ustálit díky zavedení tzv. včelích zastávek a hotelů, které se v minulých letech rozšířily po celé zemi. Vyplývá to z celonárodního dobrovolnického sčítání včel.

Minulý týden se více než 11 000 lidí z celého Holandska účastnilo už čtvrtého ročníku národního sčítání včel. Dobrovolníci vybavení sčítacím listem se seznamem nejznámějších druhů včel v každé zahradě strávili 30 minut a zmapovali všechny přítomné druhy. Podle zatím dostupných dat napočítali přes 200 000 včel, což potvrdilo stabilizaci jejich počtu.

V posledních letech rozsáhlý výzkum zaznamenal přetrvávající vzestup zájmu o včelařství. „Nárůst včelařů ve městech by mohl mít za následek větší soutěžení včel o potravu, proto taky musíme zajistit, abychom pro včely vysázeli dost květin,“ dodává entomolog Vincent Kalkman, který sčítání včel spolupořádal.

Populace včel v Nizozemí totiž výrazně klesala už od 40. let minulého století, a to hlavně kvůli úbytku rozkvetlých luk a zavádění pesticidů. Holandsko je po Spojených státech druhý největší vývozce zemědělských produktů na světě a stabilní populace včel je pro opylení rostlinných plodin zásadní. Poté co tento fakt v roce 2018 tamní ministerstvo zemědělství oficiálně uznalo, vznikla národní opylovací strategie, která jak se zdá z posledních dat, zatím plní svůj cíl.

Hlavní město Amsterdam úspěšně aplikovalo návrhy iniciativ na podporu včel, zavedlo například „včelí hotely“. Jde o soubor dutých stonků rostlin nebo bambusů, ve kterých se mohou samotářské včely usadit. Trávu na veřejných prostranstvích pro nalákání více včel začali místní zastupitelé nahrazovat vysazováním původních druhů rostlin a přestali používat chemické postřiky proti plevelu. Data z březnové zprávy nazvané Deset let politiky divokých včel v Amsterdamu dokazují 45% nárůst počtu divokých včel ve městě v roce 2015 v porovnání s rokem 2000.

V Utrechtu pak na střechách zastávek autobusů rozeseli původní druhy rostlin, které lákají včely a zároveň vstřebávají dešťovou vodu a prachové částice. „Holandská vláda chce v nejbližších letech stavět stovky tisíc nových domů, a proto musíme myslet i na způsoby, jak vedle rostoucích měst zachovat přírodu,“ uzavírá Kalkman důvody, proč je důležité vysokou populaci včel ve městech udržet. Informuje o tom deník Guardian.

Pusťte si taky Manuál pro záchranu hmyzu. Každý z nás může udělat něco pro to, aby louky cvrkaly a les bzučel.

Čtěte také:

Zdroj: The Guardian, Wave News.

Komentáře

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno