Přírodovědci objevili v malé příhraniční rezervaci Ostrůvek na Tachovsku 90 druhů lišejníků a dva vzácné brouky. ČTK řekla Zuzana Blažková ze Správy Chráněné krajinné oblasti Český les, kam nenápadné, těžko přístupné a neprozkoumané území u Lesné patří. Cílem bádání je až v posledních letech, jde o mapování vybraných druhů rostlin a živočichů organizované Agenturou ochrany přírody a krajiny.

,,Ojedinělá lokalita se zachovala hlavně proto, že podmáčený terén znemožnil těžbu a odvoz dřeva. Les uvnitř rezervace je dnes ponechán přirozenému vývoji. Režim péče s přirozeným procesem obnovy lesa a dostatkem mrtvého dřeva by měl být nadále zárukou zachování přirozeného stavu území, a tím i vzácných druhů,“ uvedla Blažková.

Podle ní se o senzaci postaral Ondřej Peksa, specialisty na lišejníky Západočeského muzea v Plzni, když odevzdal výsledky svého průzkumu. ,,V rezervaci objevil kryptovku Gyalecta ophiospora, druh dosud z ČR neuváděný,“ řekla Blažková. Dalšími vzácnými lišejníky v Ostrůvku jsou třeba papršlice bělohlavá, která obrůstá staré smrky a jedle, houboplodka krvavějící z přirozených horských lesů, která našla v rezervaci zalíbení v koruně buku.

,,Téměř čtvrtina nalezených druhů lišejníků patří na červený seznam (ohrožených druhů) do různých kategorií ohrožení,“ řekl Peksa. Dalších 19 druhů je evidováno v databázi DaLiBor. ,,Území rezervace Ostrůvek má skutečný pralesovitý charakter a je klíčovým útočištěm původních lišejníků Českého lesa,“ dodal.

Entomolog Zdeněk Papoušek tam objevil malou, ale stabilní populaci ohroženého střevlíka Ullrichova poddruhu rhilensis, jehož areál rozšíření zahrnuje Balkán, Maďarsko a Rakousko, a chladnomilnou mandelinku Cryptocephallus pallifrons, která poslední dobou z neznámých důvodů mizí z celého evropského kontinentu. Příčinou bohatství místní flóry lišejníků a fauny bezobratlých je mrtvé tlející dřevo v různé fázi rozkladu. Na něm existenčně závisí brouci dřevomilové. ,,Z jejich zástupců tam Papoušek našel druhy Xylophilus corticalis a Hylis cariniceps, kriticky ohrožené druhy z červeného seznamu,“ uvedla Blažková.

Čtěte také:

Zdroj: ČTK, Ekolist.

Komentáře

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno