Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) obnovila podzimní hnojení krkonošských luk. V letošním roce jich chce pohnojit více než deset hektarů. Vyvážený koloběh živin má zásadní vliv na druhovou pestrost lučních porostů, a proto je potřeba živiny doplnit před zimou, sdělil ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Některé louky na území KRNAP se podařilo poprvé od druhé světové války hnojit v roce 2015 v rámci projektu Life Corcontica. 

,,Na některých loukách jsme hnojení po pětileté odmlce zopakovali. Je potřeba doplnit živiny, o které louky postupně přišly sečí a odvozem rostlinné hmoty,“ uvedl Drahný.

Upozornil, že z hlediska hnojení jsou Krkonoše rozděleny do tří regionů, střed, východ a západ, mezi nimiž se nesmí hnojivo pohybovat. Nejčastěji jde o hnůj kompostovaný, uleželý od hospodářů pasoucích pouze v Krkonoších. ,,Do půdy navracíme živiny i vápněním přirozenou formou mletým vápnitým dolomitem,“ uvedl Drahný.

Krkonošské louky jsou podle něj jedinečné výjimečnou druhovou skladbou, která odráží podmínky, v nichž se louky po staletí utvářely. Mezi zásadní podmínky s vlivem na luční bohatství patří podloží luk, mělká horská půda vznikající na kyselých horninách, dále pak časté srážky a svažitost terénu, to vše má podle Správy KRNAP vliv na správnou luční výživu.

V Krkonoších jsou tři základní fenomény, arkto-alpínská tundra na hřebenech hor, lesy a louky. Bez péče by louky zarostly a Krkonoše by o ně přišly. Správa KRNAP začala pečovat o louky v 90. letech minulého století, zpočátku se péče týkala jen některých cenných lokalit. Pravidelná péče o krkonošské louky naplno začala v roce 2012 při projektu Life Corcontica, nyní pokračuje dalšími projekty.

Správa KRNAP prostředky na péči získává kombinováním tří hlavních finančních zdrojů, dvou programů ministerstva životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí, z jehož podpory čerpá od roku 2018 projekt Obnovný management krkonošských luk. Péče o louky a travní porosty podporuje také Program rozvoje venkova ministerstva zemědělství, přičemž Správa KRNAP je zodpovědná za dohodu s hospodáři o nastavení typů zemědělských prací pro Krkonoše nejvhodnějších, tedy seče či pastvy.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55 000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Společně s polským národním parkem tvoří největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě.

Čtěte také:

Zdroj: ČTK.

Předchozí článekSenior v poušti Gobi vytvořil během dvaceti let zelenou oázu. Baradúz vysázel přes 400 tisíc stromů
Další článekKrkonošský národní park vysadí stovky původních ovocných stromů

Komentáře

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno