Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku, která v sobotu oslaví 40. výročí vzniku, za dobu své existence přijala přes 38 000 živočichů více než 300 druhů. Nejčastěji měla ve své péči ježky, poštolky a rorýsy. Stanice je nejstarším zařízením tohoto druhu ve střední Evropě. 

,,Do 30. září 2023 dosáhl počet živočichů, kterými jsme se zabývali, čísla 38 191 jedinců, 302 druhů,“ uvedl Orel. Kromě zvířat z přírody se do stanice dostali i exoti a některá domácí zvířata (fretka, holub). Od roku 1997 stanice působí také jako dočasné útočiště pro zabavená zvířata podléhající ochraně ohrožených druhů. ,,V rámci této činnosti jsme doposud měli v péči přes 1500 zajištěných zvířat,“ uvedl vedoucí zařízení Petr Orel.

Volně žijících obratlovců, které měla stanice ve své péči, bylo do konce září 37 536 zvířat 242 druhů. Téměř dvě třetiny z nich byli ptáci: 24 320 zvířat 187 druhů. Savců bylo 11 610 zvířat 48 druhů, dále stanice přijala 1382 obojživelníků šesti druhů a 224 plazů sedmi druhů. Do přírody se podaří vrátit mírně přes 50 procent zvířat.

„Nejčastěji jsou přijímáni ježci obou druhů – 6965. Na druhém místě je poštolka obecná (5207), dále rorýs obecný (2603), káně lesní (1467), kos černý (1211), zajíc polní (1116), puštík obecný (867). Těchto sedm druhů tvoří 52,9 procenta všech přijatých zvířat,“ uvedla stanice.

Za 40 let se vyskytlo i 34 druhů zvířat, která stanice přijala do své péče pouze jednou. ,,Jsou mezi nimi jednak opravdu vzácné druhy, jako potápka žlutorohá, tak druhy relativně běžné, které se díky způsobu života dostávají do lidských rukou zcela výjimečně (pisík obecný, slavík obecný),“ uvedl Orel.

Druhová skladba přijímaných živočichů se mění. Projevuje se, že se populace některých druhů zvířat stěhují do blízkosti lidských sídel, zejména do větších měst a jejich okolí. „Jako příklad lze uvést holuba hřivnáče a zajíce polního. Oba druhy byly před rokem 2000 přijímány jen ojediněle. V posledních pěti letech to jsou ročně desítky až více než 100,“ uvedl vedoucí stanice.

Zařízení bylo slavnostně otevřeno 28. října 1983 jako Stanice pro záchranu dravců a sov. Už předtím ale pracovníci v provizorních podmínkách přijali do péče 263 zvířat, hlavně dravců a sov. Po roce 1989 byla stanice krátce v gesci okresního národního výboru a od 1. ledna 1992 ji provozuje Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně.

,,Naše ochranářská práce byla po ta čtyři desetiletí také zaměřena na aktivní podporu vybraných druhů volně žijících živočichů,“ uvedl Orel. Například v letech 1993-2004 stanice vypustila 50 mláďat raroha velkého nebo v letech 1999-2002 celkem 990 koroptví polních, záchraně jejichž populace se věnovala s vybranými mysliveckými sdruženími.

Do roku 2000 stanice vypustila přes 800 sov pálených a 421 sýčků obecných. Posledním kriticky ohroženým druhem, kterým se intenzivně zabývá od roku 2000, je orel skalní – do roku 2017 stanice vypustila 29 mláďat, a vrátila tak orla skalního po 100 letech jako hnízdní druh do české přírody.

Čtěte také:

Zdroj: ČTK.

Předchozí článekVeverka málem uhynula ve vichřici. Dobrovolníkům se ale podařil zázrak a mládě bude brzy zpátky v přírodě
Další článekAngličan se dvě noci loučil se svobodou, třetí den vyhrál půlmaraton

Komentáře

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno