Přírodovědci našli loni v ptačím parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku druh brouka z rodu dřepčíků, kterého v Česku považovali za vyhynulého. Dřepčíka Longitarsus substriatus u nás pozorovali po více než 30 letech. V tiskové zprávě to uvedla Česká společnost ornitologická (ČSO) s tím, že v oblasti vědci našli i další vzácné druhy bezobratlých a 162 druhů ptáků včetně kriticky ohrožených.

Jihomoravská pobočka ČSO spravuje mokřadní území v nivě říčky Kyjovky právě od loňského roku. Vytváří tu ptačí park Kosteliska se stezkami a v budoucnu i pozorovatelnami pro veřejnost. Kromě ptáků se na Kosteliskách daří i hmyzu.

Dřepčík (Longitarsus substriatus) byl v ČR v Ptačím parku Kosteliska nalezen po více než 30 letech a dosud byl považován v ČR za vyhynulého. Žije na vlhkomilných hluchavkovitých rostlinách. Foto: Lech Borowiec

Entomologové z východomoravské pobočky České společnosti entomologické tam nalezli hned 99 ohrožených druhů, které jsou zařazeny do tzv. Červeného seznamu bezobratlých. Z toho byly dva kriticky ohrožené, a jeden druh brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus) byl považován dokonce za regionálně vyhynulý v rámci ČR.

Zajímavý byl i nález rýhonosce (Lixus neglectus), vzácného a ohroženého druhu žijícího v písčinách. Jde o endemit střední Evropy, který žije jen v ČR, na Slovensku a v Rakousku v širší oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Donedávna byl v Česku taktéž považován za vyhynulého. „Takovou pestrou škálu biotopů na tak malém prostoru lze v dnešní době nalézt jen velmi vzácně,” uvedl Ondřej Konvička z Východomoravské pobočky České společnosti entomologické.

Ornitologové dále v oblasti pozorovali 162 ptačích druhů, z toho polovina tam hnízdila či se o to alespoň pokoušela.

Ornitologové pozorovali rybáka černozobého v roce 2020 v ČR pouze na jediném místě, v Ptačím parku Kosteliska. Foto: Ondřej Ryška

K vzácným druhům hnízdícím v roce 2020 v ptačím parku Kosteliska patří například bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní či čejka chocholatá. Tři mláďata tu vyvedl i kriticky ohrožený vodouš rudonohý. Nocovalo tam i devět kormoránů malých a jeden pár dudka chocholatého zde zřejmě i hnízdil.

Tůně, mokřady a rozlivy slouží ptákům také jako významné loviště.

Ornitologové pozorovali na Kosteliskách jeden pár dudka chocholatého. Je pravděpodobné, že tu hnízdil. Foto: Ondřej Ryška

„V létě sem za potravou zalétaly dvě stovky rorýsů obecných, pozorovali jsme tu také 120 vlh pestrých, 250 břehulí říčních a 1500 vlaštovek obecných, které tu i nocovaly v rákosí,“ sdělil Gašpar Čamlík z Jihomoravské pobočky ČSO.

Odborníci předpokládají, že díky správné péči se počet druhů ještě navýší. „Ještě předloni bylo území neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. Loni jsme kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí začali vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. Ochranou přirozených mokřadů, vytvářením nových tůní a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území postupně mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy,” doplnil Čamlík.

Ptačí park Kosteliska u Dubňan. V budoucnu tu budou stezky a pozorovatelny pro návštěvníky. Foto: ČSO

Ptačí park Kosteliska leží v nivě říčky Kyjovky v blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Území spravuje Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické. Díky podpoře veřejnosti se loni společnosti v lokalitě podařilo vykoupit 2,7 hektaru pozemků a dalších více než pět hektarů je v jednání.

Čtěte také:


Zdroj: Česká společnost ornitologická, Novinky.


Předchozí článekOzonová díra nad Antarktidou, která vloni patřila k největším za 40 let, se v prosinci zacelila
Další článekNejradostnější květinář v Bratislavě. Patrik s Downovým syndromem ještě neměl den, kdy by se netěšil do práce

Komentáře

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno