Skandinávské školy patří k těm pokrokovějším a často v nich aplikují nové postupy. Stejně tak je to i v Dánsku, kde mají děti nový povinný předmět, empatii. Má jim v pomoct v budování důvěry.

Foto: White77

Nejnovější změny v dánském vzdělávání nemají podpořit pouze vyšší výkonnost u dětí při testech, ale mají přinést užitek i v mezilidských vztazích. Proto mají žáci od 6 do 16 let hodiny empatie. Cílem je, aby si se svými blízkými lépe rozuměly a nebály se mluvit o problémech. Hodiny empatie mají zkrátka zlepšit mezilidské vztahy.

Jak to probíhá v praxi?

Děti mají pravidelně jednu hodinu empatie týdně, kde mezi sebou mluví o svých pocitech a problémech. Když dítě mluví o tom, co má na srdci, ostatní spolužáci ho poslouchají a spolu s učitelem se snaží pomoct a navrhnout nějaké řešení. Děti si tak prohlubují svoji hladinu empatie a při řešení používají kreativitu. Učí se lidem důvěřovat a otevřít se jim. Na hodinách empatie si uvědomí, že každý z nich v životě čelí strachu i nejrůznějším problémům. Ale taky pochopí, že v tom nejsou samy. Budují si sebedůvěru a schopnost zvládat náročnější problémy.

Foto: Michal Jarmoluk.

Podle výzkumů patří Dánové k nejšťastnějším lidem na světě. A možná si jen prostě uvědomují, že znalost fyziky, matematiky i chemie je jistě důležitá, ale důležitější je vědět, jak žít sám se sebou a s ostatními lidmi.

Foto: Kklimkin 

Nadhled.info: Zpravodajství, které vyrovnává negativní náladu v Česku. Nadhled je místo, ze kterého odejdete s úsměvem na rtech. Bez reklam. Zprávy, na které se díváme s Nadhledem. Nejvíc pozitivních zpráv.

Úvodní foto: Pezibear. Zdroj: Dobré noviny.

Komentáře

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno