Prožívání depresivních stavů je v současnosti častější než kdy dřív. Především ve větších městech. To, že má prostředí vliv na naše mentální zdraví, už prokázaly studie v minulosti. Ty ale svá zjištění o pozitivním vlivu městské zeleně zakládaly na sebepozorování respondentů a ne na měřitelných datech. Vědci z Univerzity v Lipsku na to šli ale v nové studii jinak. 

Aby vědci zjistili, zda má městská zeleň – konkrétně stromy v ulicích blízko bydliště – pozitivní vliv na mentální zdraví lidí, zaměřili se na souvislost s množstvím předepsaných antidepresiv v dané oblasti. Použili přitom údaje od téměř 10 000 obyvatel středně velkého Lipska, kteří se účastnili studie prováděné lékařskou fakultou Univerzity v Lipsku. Výsledky vědci navíc ještě dali do kontextu s faktory jako jsou zaměstnání, pohlaví, věk a tělesná váha.

Výsledky potvrdily, že čím více stromů mají lidé v bezprostřední blízkosti domova (tzn. méně než 100 metrů), tím spíš neužívají žádná antidepresiva. Toto spojení je obzvláště silné u lidí, kteří antidepresiva typicky užívají, nejčastěji ženy s nízkým socioekonomickým postavením a nezaměstnaní lidé. Studie tak potvrzuje, že stromy v ulicích mohou opravdu napomoci dobrému mentálnímu zdraví. „To je velmi dobrá zpráva, protože stromy se do ulic dají dostat poměrně jednoduše,“ říká vedoucí studie, environmentální psycholožka Melissa Merselle.

Vědci doufají, že by tato zjištění mohla motivovat města k tomu, aby se městské zeleni věnovalo více péče. „Většinou se městská zeleň vysazuje za účelem „záměrných“ návštěv daného místa. Ale naše studie ukazuje, že právě každodenní „nezáměrný“ kontakt s přírodou blízko domova je pro mentální zdraví velmi důležité, byť je to v malém měřítku. To, co vidíme, když se díváme z okna, jdeme po ulici, nebo jedeme do práce či školy, na nás má velký vliv,“ dodává analytička Diana Bowler. Tato zjištění jsou podle vědců důležitá především v současnosti, kdy jsme kvůli lock-downům v souvislosti s Covid-19 často doma, nebo se pohybujeme pouze v blízkosti domova.

Vědci dodávají, že městská zeleň nemá vliv pouze na mentální zdraví. „Zvýšení množství stromů ve městech také přispívá ke zmírňování klimatické změny a k ochraně biodiverzity. Není zapotřebí plánovat obří nákladné projekty, řešení je jednoduché a poměrně levné – vysadit v ulicích více stromů,“ uzavírá další spoluautorka Aletta Bonn.

Čtěte také:

Zdroj: Ekolist.

Předchozí článekGalerie Prahy nabízí online průvodce po veřejných plastikách a architektuře reálného socialismu
Další článekBude obhajoba zlata? Češi do soutěže o evropský strom roku letos posílají jabloň

Komentáře

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno