V přírodní rezervaci U Sedmi rybníků mezi Františkovy Lázněmi a Skalnou na Chebsku obnovila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) významnou soustavu téměř zaniklých rybníků. Cílem projektu, na kterém AOPK spolupracovala se Správou Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, bylo obnovit prostředí pro chráněné druhy, díky kterým bylo zařazeno mezi evropsky významné lokality.

Soustava (rybníků) byla téměř zaniklá, hráze byly polorozpadlé a propustné, nedalo se udržet vodní hladinu na stabilní míře. Muselo dojít k opravě výpustného zařízení, k navýšení a rozšíření hrází. Nebyly tady vybudované bezpečnostní přelivy, aby splňovaly současnou legislativu, a bylo tady rozsáhlé kácení,“ řekl na začátku října garant projektu a zástupce Správy CHKO Slavkovský les Miloš Holub. Vybudovaly se také přístupové cesty a vstupy k téměř zaniklým rybníkům.

V přírodní rezervaci se vyskytuje vzácné vodní ptactvo, jako je potápka malá či kopřivka obecná, nebo řada obojživelníků, jako například čolek horský, obecný i velký, blatnice skvrnitá, ropucha obecná a rosnička zelená. Roste zde i chráněná květena vachta trojlistá, prstnatec májový nebo klikva bahenní.

Přípravné práce na obnovu lokality trvaly téměř deset let. Revitalizace byla zahájena loni v květnu a dokončena byla před třemi měsíci. Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 21 miliony korun. Nyní zde výzkumníci dělají pravidelný monitoring vodních živočichů.

Ačkoli lokalita nese název U Sedmi rybníků, reálně těch rybníků už je jenom pět,“ řekl ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček. V 19. století tu bylo vybudováno sedm rybníků, které byly propojeny kanály. Na dvou zaniklých jsou dnes cenné mokřady. Lokalita je chráněná jako přírodní rezervace a zahrnuje pět rybníků Hliněný, Prostřední, Prázdný, Velký Vydýmač a Malý Vydýmač. Přírodní rezervace se rozprostírá na 5,2 hektarech.

CHKO Slavkovský les se podílí i na dalších projektech na zadržování vody v celém Karlovarském kraji. Například obnovuje malé nádrže, staví další vodní nádrže a tvoří tůně.

Už jste četli?

Zdroj: ČTK.

Předchozí článekZ umělců jsou operátoři, z jeviště ústředna. Nemohou hrát, tak se snaží po telefonu rozveselit lidi
Další článekV tchajwanském knihkupectví nakupují zákazníci ve tmě. Lépe se soustředí, říká jeho ředitelka

Komentáře

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno