V Novosedlech na Strakonicku od září otevře první svobodná lesní základní škola. Od ministerstva školství má povolený provoz od 1. září.

Co si představit pod svobodnou lesní školou?

Svobodná lesní základní škola Ráj staví na hodnotách, jako jsou důvěra v děti, vzájemná úcta, respekt. V praxi to znamená, že děti budou moci rozhodovat nejen o sobě, ale společně s učiteli i o chodu školy. „Školu máme postavenou na čtyřech základních předmětech a v nich kombinujeme několik témat dohromady. Jsou tam venkovní projekty, vnitřní projekty, výchovy a hra. Už Jan Amos Komenský věděl, že hrou se vzděláváme,“ řekl statutární zástupce společnosti a předseda Asociace lesních škol Martin Chvosta pro Nadhled.

 Každý den tedy učitelé dětem připraví plán toho, co daný den chtějí s dětmi realizovat. A samy děti si tak vyberou předměty, které je nejvíc zajímají a ve kterých se chtějí rozvíjet. Kruhy se dokonce mohou proměňovat a budou flexibilní.  „Proto je to svobodně demokratická škola,“ vysvětluje mi Martin Chvosta

Učení je přirozené a děti se ze své podstaty chtějí učit. Vytváříme jim pro to podmínky.

Domácí úkoly?

My jim určitě nic zadávat nebudeme. Bude to vyplývat z potřeb dětí. Budou to úkoly, které si děti zvolí samy,“ pokračuje.

Moje další otázka se motala i kolem hodnocení.

Co se týká hodnocení, vycházíme z toho, že sice hodnocení je dáno ve Školském zákoně. Ale zároveň na to pasujeme ještě Listinu základních práv a svobod, která je nadřazená. Kde je uvedeno, že člověk by neměl být dehonestován (ponižován) před ostatními. Což se dnes ve školách běžně děje,“ pokračuje. Je si ale vědom, že dítě pro vstup na střední školu zkrátka musí být klasifikováno. „Zvolíme způsob, který bude vyhovovat dítěti, rodiči, škole a požadavkům zákonů. Buď tam bude slovní hodnocení, nebo je další varianta sebehodnocení,“ uvádí na pravou míru.

A já se ptám, sebehodnocení?

„Tím, že dítě bude procházet tímto systémem vzdělávání, bude si moci říct, že chce od nás klasifikovat z těchto předmětů. Ale z posledního předmětu si dá známku sám, “ říká a já si představím těch mraky koulí, které jsem dostala ve škole já.

Za své učení je odpovědný žák, demokratická škola mu pro jeho učení vytváří základní podmínky: autonomii a svobodu, podnětné a inspirativní prostředí a podporu podle individuálních vzdělávacích potřeb.

Pro venkovní aktivity budou moci děti využít přes tři hektary pozemků.

Velmi důležité bude i spojení s přírodou. „Dětem tam zajistíme různé mobilní zázemí, které jim umožní dělat výzkum. Odeberou si část rostliny a pak si to mohou na mikroskopech zkoumat. Dětem chceme vyjít vstříc,“ pokračuje.

Foto: Lesní svobodná škola Ráj.

Dokonce pro děti bude připraveno IT zázemí. „To bude závislé na malé bioplynové stanici, kde si vyrobíme trochu methanu, ten nám půjde do generátoru, který to spálí a vytvoří nám elektrický proud pro IT zázemí. Probíhat to bude na louce.“

Inspirace pro dítě je, že veškeré věci si dokáže nejdříve nalézt v přírodní podobě. Pro děti je v plánu i travní sjezdovku.

Nemohu se ubránit hlodavci v hlavě, zda se to nemůže “zvrtnout“. Dát dětem veškerou volnost a svobodu.

Budeme se snažit fungovat v rámci vzájemného respektu a úcty. A tak si děti budou navzájem samy určovat pravidla. Kde je začátek práv jednoho a kde je konec. Kde je ta hranice. Pokud vznikne spor, děti si ho mezi sebou vyřeší bez trestů,“ uvádí na pravou míru.

Podle Chvosty je důležité, aby si rodiče nerealizovali své sny na dětech. „Je potřeba dát dětem svoji důvěru a prostor na to, aby si věci dělaly po svém a prožily si své dětství. Může se stát, že se člověk po všech vysokých školách teprve bude hledat. Protože na to dřív neměl čas. Mě to po školách trvalo 19 let,“ říká a já zapátrám, že se hledám taky.

„Děti budou vychovávané k tomu, co je baví a v čem chtějí být do budoucna dobré,“ dodává pro Nadhled Martin Chvosta.

Školné pro denní žáky bude měsíčně 3 000 korun, jeho součástí bude doprava a stravování. Děti budou moci jezdit do školy mikrobusem.

Čtěte také:

Autor: Monika Benešová

Předchozí článekZ domu pro seniory utekli všichni pracovníci. O klienty pečuje jediná sestra.
Další článekSkromný hrdina vytáhl z hořícího domu dvě ženy. „Jsem rád, že jsem pomohl. Příště zase.“

Komentáře

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno